Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään pääosin Teams yhteydellä lauantaina 4.9.2021 klo 13

Virallinen sukukokous toimitetaan TEAMS yhteydellä ja vain rajoitettu henkilömäärä (n 15 -20  henkilöä) voi osallistua terveysturvallisesti HonkaHovilla (Pohjanmaantie 2184, 38950 Honkajoki) pidettävään kokoukseen voimassa-olevien  kokoontumissuositusten mukaan.

Kokoukseen osallistuvilta toivotaan maskien käyttöä ja turvavälien noudattamista. 

HUOM! Kaikilta kokoukseen osallistuvilta tarvitaan ilmoittautumiset 23.8.2021 mennessä sihteeri Kreetta-Liisa Lahti-Uotilalle kreetta_liisa@hotmail.com  tai puhelimitse 0400 570112 Teams yhteyttä varten tarvitsemme voimassa olevan sähköpostiosoitteen, jotta voimme lähettää osallistujille kokouslinkin viimeistään torstaina 2.9.2021. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset § 11 asiat. Esityslista liitetään TEAMS linkkiin ja se on jaossa kokouspaikalla.

Kokouksesta on ilmoitetaan erikseen  tämän ilmoituksen lisäksi jäsenkirjeellä, tiedossa olevien yhteystietojen mukaisesti.

Jos et ole saanut kirjettä, ota yhteys jäsenvastaavaan!

Tiina Rajala, hallituksen puheenjohtaja tsrajala@outlook.com 040 7630799  

Kreetta-Liisa Lahti-Uotila, sihteeri  kreetta_liisa@hotmail.com  0400 570112  

Maija Rantanen, jäsenvastaava,  maij.rantanen@gmail.com 040 7656430  

________________________________________________________

Säännöt vuosikokouksesta

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

11 § Varsinainen sukukokous 

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
8. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsentenlukumäärästä
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muutjäsenet
10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa kokoukseen, terveisin hallitus