20. Ylihonkaluomalaisia leikkuu pellolla Katkon kylällä