EU:n tietosuojasääntöjen uudistus tulee voimaan 25. toukokuuta 2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25. toukokuuta lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien EU:ssa toimivien toimijoiden, yhteisöjen, yhdistysten  ja yritysten on noudatettava samoja tietosuojasääntöjä sijantipaikastaan riippumatta. Uudistuksen tuomien tiukempien tietosuojasääntöjen ansiosta kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin ja yritykset hyötyvät tasavertaisista toimintaedellytyksistä ympäri Euroopan.
EU:n tietosuojasääntöjä alettiin kehittää, koska epäluottamus vanhoja tietosuojaa koskevia sääntöjä kohtaan oli este digitaalitalouden kehitykselle; vain 15 % ihmisistä tunsi voivansa hallita täysin verkossa antamiaan tietoja. Uusilla säännöillä pyritäänkin parantamaan ihmisten  luottamusta tieotsuojan pitävyyteen ja tietojen suojaukseen.

Lisätietoja:
Komission sivut (suomeksi)